İnce Bağırsağın Kronik Enflamatuar Hastalığı: Çölyak

Çölyak, bir başka deyişle glutene duyarlı ince bağırsak hastalığı, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir rahatsızlıktır ve kontrol altında olması değerlidir. Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan gluten, genetik yatkınlığı olan kişilerin ince bağırsaklarında hasara neden olan bir hastalıktır. Sonucunda ince bağırsakta emilen bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine sebep olmaktadır. İnce bağırsağın mideye yakın kısmında demir, çinko, magnezyum, kalsiyum, vitaminler ve proteinler emilmektedir.

Bağışıklık Sistemi ve Beyin Arasındaki Diyaloğun Serotonin Dilinde Olduğunu Biliyor Musunuz?

Nöropsikiyatrik bozukluklar uzun süredir hem bağışıklık sistemi aktivasyonuna hem de serotonin (5-HTP) sinyallemesindeki değişikliklere bağlanmıştır. CNS’de, 5-HTP’nin katkıları, özellikle duygudurum ve duygudurum bozukluklarının kontrolüne bağlı …