Koenzim Q10

Koenzim Q10 vücutta doğal olarak bulunan ve hücrelerde enerji üretimi için gerekli olan vitamin benzeri bileşiktir. İlk olarak 1957’de izole edilen Koenzim Q10, besinlerden enerji elde etmede büyük önemi olan bir maddedir. Yaşın ilerlemesiyle, statin grubu ilaçların (lovastatin, simvastatin ve ravastatin) ve propanolol gibi bazı beta blokörlerin kullanımıyla vücuttaki Koenzim Q10 seviyeleri azalır.

Konjestif kalp yetmezliğinde, hipertansiyonu kontrol altına almada, anjinada, kardiyomiyopatilerde, mitral kapak yetmezliğinde, by-pass ameliyatlarında kurtulma riskini arttırmak için Koenzim Q-10’un kullanımın faydalı olacağına dair pek çok klinik çalışma bulunmaktadır.

Kalp kası hücreleri primer enerji kaynağı olarak yağları kullanırlar. Koenzim Q10, mitokondride gerçekleşen yağ asidi metabolizması için gereklidir. Mitokondride üretilen enerji kalp kasının pompalama hareketi için kullanılır. Kan yağlarının antioksidan etkisiyle korunması da ateroskleroz riskini azaltır. Ayrıca Koenzim Q10 doksorubisinin istenmeyen kardiyotoksik etkisini azaltır.

Koenzim Q10’un güçlü antioksidan etkileri vardır. Özellikle hücre membranı, trigliseritler, kolesterol, yağ asitleri, beynin yağ dokusu gibi vücut yağlarının oksidasyonunu engeller. E vitamini ile sinerjik olarak çalışır. Ayrıca hayvan deneylerinde Koenzim Q10’in ömür beklentisini ciddi olarak arttırdığı gözlenmiştir.

Hareketsiz yaşamı olan kişilerdeki fiziksel performansı ve oksijen taşıma kapasitesini arttırdığı klinik olarak gösterilmiştir. Ayrıca kas yorgunluğunu da azaltmaktadır. Egzersiz, serbest radikal hasarını tetiklediği için Koenzim Q10 spor programlarına eklenmelidir. Ayrıca depolanmış yağın ATP’ye çevrilmesini, böylece enerji kaynağı olarak kullanılmasını kolaylaştırır.

Sedanter yaşamı olan genç erkekler üzerinde yapılmış bir çalışmada günlük 60 mg’lık Koenzim Q10 takviyesi 4 haftanın sonunda aerobik kapasitede %3-12 oranlarında iyileşme sağlamıştır.

Diş eti dokusunun tedavisi ve onarımı enerji gerektirir. Ayrıca bu bölgedeki enfeksiyonlardan sonra Koenzim Q10 kullanan hastalarda ise daha hızlı bir iyileşme görülmüştür.

Koenzim Q10, depolanmış yağın ATP’ye çevrilmesinde rol oynar. Bu şekilde enerji kaynağı olarak yağların kullanılmasını sağlar. Bu nedenle özellikle aerobik egzersiz eşliğinde kilo verme programlarında kullanılabilir.


Kaynaklar:

— Kumar A1, Kaur H, Devi P, Mohan V.Role of coenzyme Q10 (CoQ10) in cardiac disease, hypertension and Menierelike syndrome.Pharmacol Ther. 2009 Dec;124(3):259-68. doi: 10.1016/j.pharmthera.2009.07.003. Epub 2009 Jul 25.
— Rosenfeldt F1, Hilton D, Pepe S, Krum H.Systematic review of effect of coenzyme Q10 in physical exercise, hypertension and heart failure.Biofactors. 2003;18(1-4):91-100.
— Sander S1, Coleman CI, Patel AA, Kluger J, White CM.The impact of coenzyme Q10 on systolic function in patients with chronic heart failure.J Card Fail. 2006 Aug;12(6):464-72.
— Molyneux SL1, Florkowski CM, Richards AM, Lever M, Young JM, George PM.Coenzyme Q10; an adjunctive therapy for congestive heart failure?N Z Med J. 2009 Oct 30;122(1305):74-9.
— Tran MT1, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme Q10 in chronic heart failure, angina, and hypertension.Pharmacotherapy. 2001 Jul;21(7):797-806.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir