Krom

Eser minerallerden biri olan kromun besinlerden emilimi oldukça düşüktür. Diğer taraftan tüketilen fazla şeker vücudumuzda sınırlı miktarda bulunan kromun çok daha hızlı harcanmasına neden olur. Bu nedenle günümüzde birçok insan krom eksikliğine bağlı olarak halsizlik ve fazla kilo gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Biyolojik olarak aktif olan krom, önemli bir insülin ko-faktörüdür. İnsülin hormonu, açlık kontrolüne, enerji üretimine, yağın yakılmasına, kas oluşumuna ve kolesterolü dengelemeye yardım eder. Güvenli ve etkin krom takviyesi genel krom eksikliğini düzenleyebilir. Aşırı tatlı yeme isteğini ve kan şekerini optimize eder.İnsülin hormonu vasıtası ile kandaki şekerin hücre içine taşınmasıyla kan şekeri metabolize olur. Krom, insülinin bu etkisini gerçekleştirmesini sağlayan Glukoz Tolerans Faktör (GTF) adlı bileşiğin primer bileşenlerindendir. Kromun temel fonksiyonu hücre reseptörlerinin insülin duyarlılığını arttırmaktır, böylece kan glukoz metabolizmasının etkinliğini arttırır. Yapılan bir çalışmada krom alan hastalarda insülin reseptörlerinin sayısının arttığı da görülmüştür.

Krom kan şekerinin düşük olması ile karaktize hipoglisemili hastalarda da glukoz dengelenmesinde yardımcı olabilir. Hipoglisemisi olan hastalara günlük 200mcg krom verilen 3 aylık bir çalışmanın sonucunda hem sübjektif semptomlarda hem de glukoz toleransında belirgin derecelerde iyileşmeler görülmüştür.


Kaynaklar:

— Huang H1, Chen G2, Dong Y3, Zhu Y1, Chen H4.Chromium supplementation for adjuvant treatment of type 2 diabetes mellitus: Results from a pooled analysis.Mol Nutr Food Res. 2017 Jul 5. doi: 10.1002/mnfr.201700438.
— Sahebkar A1,Effects of quercetin supplementation on lipid profile: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Mar 4;57(4):666-676
— Shi Z1, Song W1, Sun Y1, Wang L1, Shi B1, Shan A1, Bi Z1.Dietary supplementation of l-arginine and chromium picolinate in sows during gestation affects the muscle fibre characteristics but not the performance of their progeny.J Sci Food Agric. 2017 May 19. doi: 10.1002/jsfa.8439

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir