Cranberry Meyvesini Tanıyalım

Cranberry taze meyve (%5) olarak fazla tüketilmemekte olup meyve suyu (% 60), sos ve kuru meyve (%35) olarak kullanılmaktadır. Tozu ve ekstraktı gıda ürünleri ve diyet takviyelerinde kullanılmaktadır. Cranberry, antibakteriyal, antiviral, antimutajenik, antikarsinojenik, antitumorojenik, antianjiyogenik, antiinflamatuvar ve antioksidan özellikleri olan zengin bir polifenol kaynağıdır. *1

Yapısındaki şekerler (sakkaroz, glikoz, fruktoz), asitler (malik, sitrik, benzoik asit) ve taninler (kinik asit) meyveye ekşi tatlı karışımı bir lezzet vermektedir. Cranberry meyvesi yapısında A, B1, B2, B3, B6, B9, E, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve iyot mineralleri, pektinleri, lifleri ve organik asitleri içermektedir.*2

Meyve ve sebzelere kırmızıdan mora kadar değişen rengi veren antosiyaninler şekerlerin antosiyanidinler ile glikozid bağ yapması sonucu oluşmaktadır. Cranberry yüksek konsantrasyonda antosiyanin içermekte olup miktarı, çeşit, boyut ve meyve olgunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Siyanidin 3-O-galaktosidaz, Siyanidin 3-O-arabinosidaz, Peonidin 3-O-galaktosidaz ve Peonidin 3-O-arabinosidaz cranberryde yoğun olarak bulunan antosiyaninlerdir.*3

Klinik çalışmalar cranberry meyvesinin diyetle alımı sonrasında içerdiği A tipi proantosiyanidinin üriner sistemde anti adezyon yanıt oluşturarak idrar yolu enfeksiyonuna neden olan Escherichia coli bakterisinin mesane hücre reseptörlerine yapışmasına engel olarak enfeksiyonu önlediğini göstermektedir.*4

İdrar yolu enfeksiyonunun erkeklere oranla daha yüksek görüldüğü kadınlarda yapılan çalışmada, 66 yaş grubunda antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen kronik pyelonefrit (üst idrar yolu enfeksiyonu) hastası kadınlara 8 hafta boyunca günde iki kez 180 ml cranberry meyve suyu olarak verilmiş, sonuçta enfeksiyonda azalma tespit edilmiş ve 9 ay sonra enfeksiyonun tamamen iyileştiği görülmüştür.*5Kaynaklar:
1-COTE ve ark., 2010
2-USDA, 2016
3-Vvedenskaya ve Vorsa, 2004
4-Howell ve ark., 2010
5-Blumberg ve ark., 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir