Bağışıklık Sistemi ve Beyin Arasındaki Diyaloğun Serotonin Dilinde Olduğunu Biliyor Musunuz?

Nöropsikiyatrik bozukluklar uzun süredir hem bağışıklık sistemi aktivasyonuna hem de serotonin (5-HTP) sinyallemesindeki değişikliklere bağlanmıştır. CNS’de, 5-HTP’nin katkıları, özellikle duygudurum ve duygudurum bozukluklarının kontrolüne bağlı olan, hipotalamik, limbik ve kortikal devreler olmak üzere geniş bir hedef yelpazesini modüle eder. Çevremizde birçok kişi, bağırsaktaki 5-HTP’nin üretim ve eylemlerinin farkındadır, ancak molekülün ve reseptörlerinin, kanıtların hem doğuştan gelen hem de uyarlanabilir cevaplara katkıda bulunduğunu gösterdiği bağışıklık sisteminde de mevcut olduğunun farkında değildirler. Ek olarak, bağışıklık sisteminin beyne hem hümoral hem de nöronal mekanizmalar aracılığıyla iletişim kurduğuna ve CNS 5-HTP nöronlarının bu eylemler için doğrudan veya dolaylı bir hedef olduğuna dair net kanıtlar vardır. Bağışıklık sistemi hakkında kısa bir primer takiben, 5-HTP biyosentetik enzimlerinin, reseptörlerinin ve tipik olarak CNS’deki rollere göre çalışılan taşıyıcıların ekspresyonu dahil olmak üzere, modüle edici bağışıklık fonksiyonunda 5-HTP’nin sentezi, salımı ve aksiyonları hakkındaki mevcut anlayışımızı tarif ediyoruz. Daha sonra, proinflamatuar sitokinlerin CNS 5-HTP sinyallemesini modüle edebildiğini gösteren yeni bulgulara ulaşılmıştır. Bu, vücuttaki 5-HTP’nin birçok rolü arasında, inflamatuar olaylara ve patojenlere karşı entegre bir fizyolojik ve davranışsal tepki olduğu bir kavramsallaştırmaya yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 5-HTP / immün görüşmelerin değiştiği, tarihsel olarak 5-HTP işlevine bağlı nörodavranışsal bozuklukların riskine katkıda bulunacak veya depresyon ve anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve otizm de dahil olmak üzere 5-HTP hedefli ilaçlar ile iyileştirilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir